POSJET ZA PAMĆENJE, HRVATSKOM ARHIVU AUSTRALIJE Inc. u SYDNEY-u

U srijedu 14. studenoga ove godine Gospodnje -2018., HRVATSKI ARHIV AUSTRALIJE, posjetile su dvije veleštovane gospođe, te se upisale u knjigu posjetitelja.

Dr. IVANA HEBRANG GRGIĆ, DOCENTICA, PREDSTOJNICA KATEDRE ZA KNJIGU I NAKLADNIŠTVO, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Filozofski fakultet.

I Dr. JASNA NOVAK MILIĆ, tajnica ZAKLADE, hrvatskih studija.  Predavačica na Hrvatskim studijama – SVEUČILIŠTA MACQUARIE.

Veleštovane i drage posjetiteljice srdačno i toplo su dočekali; G. Fabijan Lovoković, predsjednik društva H. ARHIVA, g. Bože Žuro, tajnik, gđa Ana Watson, ravnateljica Hrvatskog Arhiva, gđa ZORKA Marušić, zamjenica blagajnice i g. Ante Glavor, dopredsjednik druđtva Hrvatskog Arhiva i predsjednik HRVATSKOG AUSTRALSKOG LITERARNOG I UMJETNIČKOG DRUŠTVA (HALUD-A) u Sydney-u.

A ovaj štovani zbor, uveličao svojom nazočnosti hrvatski dušobrižnik FRA PETAR HORVAT.

A veleštovane dame, koje su nas posjetile, osim Njihove časne stručnosti i profesije, krasio ih je oštri i bistri um, a kojemu bi se divili i najbolji filozofi svijeta – svih vremena.

A veleštovana Dr. IVANA HEBRANG GRGIĆ, slavnoga prezimena, osim inih uglednika, susrela se u CANBERRI i sa PRVIM simboličnim HRVATSKIM poslanikom iz godine 1977-79. Njegovom ekselencijom MARIJOM Š. DEŠPOJOM. (POVJESNOM  OSOBOM) .

Svrha današnjega našega susreta, bila je sačuvati, duhovno, kulturno i književno bogatstvo, kojega su Hrvati stvarali, te ga ugraditi i upisati u jedan mozaik, u hram duhovne i  stvaralačke baštine, i sačuvati ga za naraštaje koji će doći.

Ovaj naš susret ostati će nam u trajnoj uspomeni i sjećanju.

Rastali smo se s toplim i srdačnim pozdravima, a u željama za slijedećim susretom.

 

Tekst Ante GLAVOR

FOTO; ZORKA MARUŠIĆ